thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

Sản phẩm»

Thuốc Trị Bệnh - Trị Tang Gà

Thuốc viên uống trị lác

Thuốc viên uống trị lác

100đ

Thuốc Bôi Nhanh Ra Cựa, Ra Mỏ

Thuốc Bôi Nhanh Ra Cựa, Ra Mỏ

Call: 0977900903

Sollin Thuốc Trị Khò

Sollin Thuốc Trị Khò

Call: 0977900903

Extra Plus trị khò

Extra Plus trị khò

150đ

CF.123 Number One

CF.123 Number One

50đ

ALBER-T

ALBER-T

70đ

Kotamin Trị Khò Khè

Kotamin Trị Khò Khè

100đ

Tylan 50

Tylan 50

Call: 0977900903

Profit D-500 trị cảm cúm

Profit D-500 trị cảm cúm

150đ

Thuốc Sổ Lãi

Thuốc Sổ Lãi

100đ

PROFIT D300 trị cảm cúm

PROFIT D300 trị cảm cúm

150đ

A100  trị tan đòn

A100 trị tan đòn

100đ

Genta Cock

Genta Cock

350đ

Super Eyesdrops (trị sâu mắt )

Super Eyesdrops (trị sâu mắt )

150đ

Stop 1 Number one

Stop 1 Number one

150đ

PX trị Cảm, tụ huyết trùng, CRD

PX trị Cảm, tụ huyết trùng, CRD

900đ

LP.CLEAR-L Trị đa chấn thương và trị bệnh

LP.CLEAR-L Trị đa chấn thương và trị bệnh

150đ