thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

Sản phẩm»

Thuốc Gà Thái Lan

Mega Power Cock 15ml

Mega Power Cock 15ml

Call: 0977900903

Winner STR 10000

Winner STR 10000

Call: 0977900903

Super Bright

Super Bright

Call: 0977900903

Mega Vip 123

Mega Vip 123

Call: 0977900903

Super Lampam W759 35ml

Super Lampam W759 35ml

Call: 0977900903

Power Turbo 10ml

Power Turbo 10ml

400đ

VIP 2

VIP 2

Call: 0977900903

BLOODING STOP ( Siêu Cầm Máu, Chống Ói Cho Gà Đòn, Gà cựa)

BLOODING STOP ( Siêu Cầm Máu, Chống Ói Cho Gà Đòn, Gà cựa)

300đ

Power SMC 2222

Power SMC 2222

Call: 0977900903

Mega LP Power D-811

Mega LP Power D-811

Call: 0977900903

SUPER BRIGHT ( Công Đỏ )

SUPER BRIGHT ( Công Đỏ )

Call: 0977900903

Power Cock 15ml

Power Cock 15ml

Call: 0977900903