thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

Sản phẩm»

Thuốc Bổ Nuôi Gà Đá

B50/2 Forten

B50/2 Forten

850đ

B12-10000 plus vitamin K

B12-10000 plus vitamin K

1,000đ

Thuốc ra lông nhanh x2

Thuốc ra lông nhanh x2

60đ

Thuốc Bổ Xương Bio

Thuốc Bổ Xương Bio

170đ

Bổ Máu Tổng Hợp

Bổ Máu Tổng Hợp

Call: 0977900903

Mega Tendon Tp248

Mega Tendon Tp248

500đ

Satolin W-D

Satolin W-D

Call: 0977900903

A18-2000

A18-2000

500đ

Mega Mix Power 93

Mega Mix Power 93

550đ

Mega MTR 55

Mega MTR 55

350đ

Mega C 21

Mega C 21

350đ

HytoQuin

HytoQuin

450đ

2 in 1 Mix

2 in 1 Mix

100đ

Mega ED 33

Mega ED 33

450đ

Rooster Booster Poultry Cell 16oz

Rooster Booster Poultry Cell 16oz

1,000đ

Red Cell

Red Cell

2,200đ

Rainbow tăng cơ

Rainbow tăng cơ

50đ

Combatizer

Combatizer

800đ

B12-5500 100cc Mexico

B12-5500 100cc Mexico

1,800đ

Equipoise 50ml

Equipoise 50ml

6,000đ

Aminoplex Breco USA

Aminoplex Breco USA

900đ

Aminoplex Breco USA

Aminoplex Breco USA

600đ

Super Ometol 2000

Super Ometol 2000

950đ