thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

Sản phẩm»Bán Gà Đá Hay»

Gà Tre Mỹ 1kg1

 

Gà Tre Mỹ 1kg1

Nhà sản xuất:

Call: 0977900903

Kho:

Tư vấn khách hàng:

0977900903

Mô tả chi tiết

Gà Trạng 1kg1 

Mới Up Bội, cự yếu

Cha mẹ mỹ

 

Sản phẩm liên quan

Gà Tre 950gr

Call: 0977900903

Gà Tre 920gr

Call: 0977900903

Gà Tre 1kg3

Call: 0977900903