thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

thuoc ga da , thuốc gà đá, thuocgada, cua ga da, cựa gà đá, cuagada, ban ga da, bán gà đá, bângda, ban ga my, bán gà mỹ, bangamy

Caffeine Sodium Benzoate FB

Caffeine Sodium Benzoate FB

Call: 0977900903

Bôm99

Bôm99

Call: 0977900903

Easywin tablet

Easywin tablet

Call: 0977900903

Caffeine sodium Breco

Caffeine sodium Breco

Call: 0977900903

Nux vomica 30ml

Nux vomica 30ml

Call: 0977900903

Redviper Breco

Redviper Breco

Call: 0977900903

Redviper FB

Redviper FB

Call: 0977900903

B15-250

B15-250

Call: 0977900903

D-glucose

D-glucose

Call: 0977900903

Nux vomica 30ml

Nux vomica 30ml

Call: 0977900903

Sabungero

Sabungero

1,200đ

Wanpall (chuyên gà tre )

Wanpall (chuyên gà tre )

2,000đ

Nicoramin

Nicoramin

Call: 0977900903

Nux Vomica FB

Nux Vomica FB

850đ

B15 capsules

B15 capsules

Call: 0977900903

Easywin 30ml

Easywin 30ml

Call: 0977900903

C.F EXTREME

C.F EXTREME

Call: 0977900903

Super Action

Super Action

Call: 0977900903

B15 500

B15 500

Call: 0977900903

Top B15 +3

Top B15 +3

Call: 0977900903

Power mc 858 (20ml)

Power mc 858 (20ml)

Call: 0977900903

Power Cock 15ml

Power Cock 15ml

Call: 0977900903

SUPER BRIGHT ( Công Đỏ )

SUPER BRIGHT ( Công Đỏ )

Call: 0977900903

Mega LP Power D-811

Mega LP Power D-811

Call: 0977900903

Power SMC 2222

Power SMC 2222

Call: 0977900903

VIP LamPam

VIP LamPam

Call: 0977900903

BLOODING STOP ( Siêu Cầm Máu, Chống Ói Cho Gà Đòn, Gà cựa)

BLOODING STOP ( Siêu Cầm Máu, Chống Ói Cho Gà Đòn, Gà cựa)

300đ

VIP 2

VIP 2

Call: 0977900903

Super Ometol 2000

Super Ometol 2000

Call: 0977900903

Aminoplex Breco USA

Aminoplex Breco USA

600đ

Aminoplex Breco USA

Aminoplex Breco USA

Call: 0977900903

Equipoise 50ml

Equipoise 50ml

Call: 0977900903

B12-5500 100cc Mexico

B12-5500 100cc Mexico

Call: 0977900903

Combatizer

Combatizer

Call: 0977900903

Rainbow tăng cơ

Rainbow tăng cơ

Call: 0977900903

Red Cell

Red Cell

Call: 0977900903

Vitamina b12 6000 + b15

Vitamina b12 6000 + b15

Call: 0977900903

Rooster Booster Poultry Cell 16oz

Rooster Booster Poultry Cell 16oz

Call: 0977900903

Chì Cánh

Chì Cánh

Call: 0977900903

Chì Chân

Chì Chân

Call: 0977900903

Kềm Bấm Chì Chân

Kềm Bấm Chì Chân

Call: 0977900903

Dây rút màu

Dây rút màu

Call: 0977900903

Gà Cao Su dùng tập luyện

Gà Cao Su dùng tập luyện

Call: 0977900903

Mega Tendon Tp248

Mega Tendon Tp248

Call: 0977900903

ALBER-T

ALBER-T

Call: 0977900903

LP.CLEAR-L Trị đa chấn thương và trị bệnh

LP.CLEAR-L Trị đa chấn thương và trị bệnh

150đ

PX trị Cảm, tụ huyết trùng, CRD

PX trị Cảm, tụ huyết trùng, CRD

700đ

Stop 1 Number one

Stop 1 Number one

Call: 0977900903

Super Eyesdrops (trị sâu mắt )

Super Eyesdrops (trị sâu mắt )

Call: 0977900903

Genta Cock

Genta Cock

Call: 0977900903

Mega ED 33

Mega ED 33

Call: 0977900903

A100  trị tan đòn

A100 trị tan đòn

Call: 0977900903

PROFIT D300 trị cảm cúm

PROFIT D300 trị cảm cúm

Call: 0977900903

Thuốc Sổ Lãi

Thuốc Sổ Lãi

Call: 0977900903

Belga Biovit 500ml

Belga Biovit 500ml

Call: 0977900903

Mega Power Cock 15ml

Mega Power Cock 15ml

Call: 0977900903

Power Turbo 10ml

Power Turbo 10ml

400đ

Super Lampam W759 35ml

Super Lampam W759 35ml

Call: 0977900903

2 in 1 Mix

2 in 1 Mix

100đ

D-Glucose

D-Glucose

Call: 0977900903

HytoQuin

HytoQuin

Call: 0977900903

Mega C 21

Mega C 21

Call: 0977900903

Mega Game Fight

Mega Game Fight

Call: 0977900903

Mega MTR 55

Mega MTR 55

Call: 0977900903

Mega Mix Power 93

Mega Mix Power 93

Call: 0977900903

Mega Vip 123

Mega Vip 123

Call: 0977900903

Nux vomica 30ml xanh dương

Nux vomica 30ml xanh dương

Call: 0977900903

A18-2000

A18-2000

Call: 0977900903

Profit D-500 trị cảm cúm

Profit D-500 trị cảm cúm

Call: 0977900903

Super Bright

Super Bright

Call: 0977900903

Satolin W-D

Satolin W-D

Call: 0977900903

Tylan 50

Tylan 50

Call: 0977900903

Winner STR 10000

Winner STR 10000

Call: 0977900903

Dymine 2000 FB

Dymine 2000 FB

Call: 0977900903

Pure Aggrression 10ml

Pure Aggrression 10ml

Call: 0977900903

Kotamin Trị Khò Khè

Kotamin Trị Khò Khè

100đ

CF.123 Number One

CF.123 Number One

Call: 0977900903

EZ-Win

EZ-Win

Call: 0977900903

Gà Tre Mỹ 1kg1

Gà Tre Mỹ 1kg1

Call: 0977900903

Gà Tre 950gr

Gà Tre 950gr

Call: 0977900903

Gà Tre 920gr

Gà Tre 920gr

Call: 0977900903

Gà Tre 1kg3

Gà Tre 1kg3

Call: 0977900903

NeoTape Băng Keo Thái

NeoTape Băng Keo Thái

Call: 0977900903

Extra Plus trị khò

Extra Plus trị khò

Call: 0977900903

Nghệ Thái Lan

Nghệ Thái Lan

Call: 0977900903

Sollin Thuốc Trị Khò

Sollin Thuốc Trị Khò

Call: 0977900903

Bổ Máu Tổng Hợp

Bổ Máu Tổng Hợp

Call: 0977900903

Thuốc Bôi Nhanh Ra Cựa, Ra Mỏ

Thuốc Bôi Nhanh Ra Cựa, Ra Mỏ

Call: 0977900903

Thuốc Bổ Xương Bio

Thuốc Bổ Xương Bio

Call: 0977900903

Red Booster VIP Mexico

Red Booster VIP Mexico

Call: 0977900903

Thuốc ra lông nhanh x2

Thuốc ra lông nhanh x2

Call: 0977900903

Thuốc viên uống trị lác

Thuốc viên uống trị lác

Call: 0977900903

B12 - 10000 plus vitamin K

B12 - 10000 plus vitamin K

Call: 0977900903

Red Booster Vip Cobra

Red Booster Vip Cobra

Call: 0977900903

THIABEX XS

THIABEX XS

Call: 0977900903

B50/2 Forten

B50/2 Forten

Call: 0977900903

XTRA MACKO LAMPAM

XTRA MACKO LAMPAM

Call: 0977900903

Gà nòi 2kg6

Gà nòi 2kg6

Call: 0977900903

B12-6000 + b15 Mexico

B12-6000 + b15 Mexico

Call: 0977900903

Red BoosterX2 Mexico

Red BoosterX2 Mexico

Call: 0977900903